Läkare i allmänmedicin

City Läkarmottagning

2 etableringar blir lediga.

Enastående möjlighet att upprätta en 2- läkarmottagning i centrala Örebro.
Örebro är i stark tillväxt och behovet av privat läkarvård ökar.

Mottagningen är välmeriterad och har bedrivits i 25 år.
Perfekt för driftiga kollegor som vill arbete självständigt med att utveckla sin egen vårdidé.
Verksamheten är fristående från landsting/region, statligt reglerat och skyddat genom LOV/LOL.

Läs gärna mer  om oss på vår hemsida: http://www.citylakarmottagning.se/

Arvoderingen följer nationell taxa. Samma patientavgifter gäller som på landstinget/regionen. Frikort gäller. Fria lab- tjänster och röntgenundersökningar ingår.

Kontaktpersoner
Dr Robert Westberg
070-359 46 83
citylak@telia.com

Dr Kjell Aslaksen
070-795 50 93
kjell.aslaksen@tele2.se

Varmt välkommen med din ansökan!